Privacy & Cookies

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" stelt.
 

Algemeen

Alle informatie op onze website wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Purple Pigeon. Uiteraard trachten wij de inhoud van onze website zo correct, actueel en compleet mogelijk te houden. Mocht je echter informatie zien die foutief of niet up-to-date is, dan waarderen wij het zeer wanneer je dat aan ons meldt. Dit kan bijvoorbeeld via ons contactformulier.

Alle informatie op onze website wordt verzonden via een versleutelde verbinding. En ook alle informatie die jij naar onze website verstuurt wordt altijd beveiligd via een versleutelde verbinding. Dus je bent ervan verzekerd dat onze website veilig met jou communiceert.

Als je gebruik maakt van de website van Purple Pigeon en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten functioneren.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Purple Pigeon kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Verwerking persoonsgegevens

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan (maar met een maximum van drie maanden). De gegevens die je ons geeft in verband met een informatieverzoek van jouw kant, gebruiken wij enkel voor het afhandelen van dit informatieverzoek of het afhandelen van je reactie.

Welke gegevens verzamelen wij over jou, en hoe worden deze verzameld ?

Als je het contactformulier op onze website invult en verstuurt, dan worden de volgende persoonlijke gegevens door ons ontvangen en - indien nodig voor de afhandeling van jouw informatieverzoek - bewaard voor een termijn van maximaal drie maanden:

 • Jouw Naam
 • Jouw E-mailadres
 • Jouw Telefoonnummer (mits ingevuld)

Als je een overeenkomst met ons aangaat, kunnen aanvullende gegevens van jou gevraagd worden, zoals Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Domeinnaam en IBAN-rekeningnummer. Deze aanvullende gegevens gebruiken wij enkel om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, jou onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en om jou te kunnen factureren.

Door onze website te bezoeken, worden er enkele cookies geplaatst (zie voor meer informatie over "cookies" ook de paragraaf hieronder). De cookies die wij gebruiken zijn:

 • Google Analytics cookies (t.b.v. het analyseren van bezoeken, verkeersbronnen en conversietracking);
 • LiveChat cookies (t.b.v. het correct laten functioneren van onze live chat/support applicatie);
 • civicCookieControl cookies (t.b.v. het opslaan van jouw cookie-voorkeuren);
 • PHP-sessie cookies (t.b.v. het correct laten functioneren van de website).

Wat doen we met jouw gegevens ?

Purple Pigeon bewaart en verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:

 • Het verzamelen en analyseren van statistieken om onze website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die jij van ons afneemt;
 • Het kunnen afwikkelen van betalingen.

Hoe beveiligen we jouw gegevens ?

Jouw gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Purple Pigeon streeft ernaar om jouw gegevens met de meest actuele beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden te verzenden en op te slaan.

Met wie delen wij jouw gegevens ?

Purple Pigeon gaat uiterst vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. En evenmin delen wij jouw gegevens met derden, tenzij wij hier van rechtswege toe verplicht worden.

Hoe krijg je inzicht in jouw gegevens?

Jij kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Purple Pigeon over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen, waarbij wij wel vragen jezelf te legitimeren. Je kunt ons op basis van de uitkomsten van jouw verzoek ook vragen om je gegevens aan te passen of geheel te verwijderen als deze gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij proberen deze gegevens altijd zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Google Analytics

Purple Pigeon gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat wij functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Deze cookies zijn niet herleidbaar naar jou als persoon (want immers geanonimiseerd). Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees desgewenst het privacybeleid van Google voor meer informatie. De mogelijk beschikbare informatie over je bezoek aan onze website, gebruiken wij enkel voor de hierboven genoemde doeleinden. Wij gebruiken dergelijke informatie nimmer voor het identificeren van jou als individuele bezoeker.

Naast "Google Analytics", maken wij mogelijk voor bescherming van onze webformulieren gebruik van Google's (onzichtbare) "reCAPTCHA"-techniek. Het gebruik hiervan is onderhevig aan het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De hierin opgeslagen informatie kan eventueel bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze server teruggestuurd worden. Wij gebruiken cookies uitsluitend om (1) eventueel jouw instellingen en voorkeuren te onthouden, (2) voor statistische doeleinden en (3) om onze website beter te laten functioneren. Je kunt deze cookies desgewenst uitzetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor meer uitleg. Mogelijk kan het uitzetten van cookies echter wel leiden tot een minder goede werking van deze website.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. Het cookie vervalt 26 maanden na het laatste bezoek aan de website.

Implementatie richtlijnen College Bescherming Persoonsgegevens

Purple Pigeon houdt zich op haar website aan de richtlijnen van het "College Bescherming Persoonsgegevens" met betrekking tot het gebruik van cookies. Dit houdt onder meer in dat wij Google Analytics-cookies gebruiken waarbij wij:

 • Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Gekozen hebben voor het maskeren van het laatste octet van jouw IP-adres;
 • Ervoor gekozen hebben géén gegevens te delen met Google of verwante partijen;
 • Geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voldoen aan de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG)

Purple Pigeon voldoet aan de AVG, doordat wij diverse maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat wij aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Zo gebruiken wij een SSL-certificaat op onze website, hebben wij de cookie- en privacymelding op onze website aangepast, gebruiken wij stricte procedures als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben wij inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken via welke verwerkers, en kunnen dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Verder bewaren en verwerken wij gegevens uitsluitend wanneer dit strict noodzakelijk is. Daarnaast zijn wij, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden wij in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd.

Jonger dan 16 jaar ?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Verwijzingen op de website

Onze website kan (externe) links naar websites van derden bevatten. Purple Pigeon is niet verantwoordelijk voor naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Wil je meer weten over jouw privacy kijk dan op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contact

Deze website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Purple Pigeon. Als je vragen of verzoeken hebt over onze website of over deze privacyverklaring dan kun je hierover contact opnemen met Purple Pigeon via onze Contact-pagina.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Purple Pigeon te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Opt-Out Mogelijkheid

Indien je niet wilt toestaan dat wij in jouw geval gebruik maken van Google Analytics-cookies, dan kan je dit blokkeren door gebruik te maken van de "opt-out mogelijkheid". Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.